dimecres 18 de març de 2009

 

UN ESPAI COMU EUROPEU PER L’EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA

Emprendre un projecte comú a nivell europeu: una CONVERGÈNCIA per als estudis de primària i secundària, eliminant la selectivitat i els “números clausus” de les carreres, essent el primer curs de carrera el selectiu, amb la única limitació que pugui tenir l’organització de les universitats, en el que hi hauria una nota de tall si calgués per la limitació física o organitzativa. Tots amb les mateixes oportunitats.

S’hauria de construir sobre una base comuna: la llengua vehicular (es una clau que pertany indudablement al àmbit de l’elecció de model cultural). La proposta seria seleccionar una llengua principal i tres idiomes curriculars. La decisió de la llengua vehicular no es un tema irrellevant.

La funció docent, amb totes les problemàtiques específiques i el desenvolupament de carreres professionals, hauria de disposar d’un marc comunitari, preservant la NOVA Llei d’Ensenyament Comunitari de la important qüestió laboral, diversa de la llei europea d’educació.

Farem Caure les fronteres del coneixement i fomentarem la lliure circulació d’estudiants sense traves administratives. On hi ha fronteres, construïm pons!


<< Pàgina principal

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscriure's a Missatges [Atom]