dissabte 8 de novembre de 2008

 

Empadronament Escolar: primeres concrecions

Es podria dir que si tothom s’apunta al mateix col·legi no seria efectiu el dret.... Potser, si tothom s'apunta a una única escola, el que realment es configuraria seria un escola amb diferents edificis i seus (un mètode, un projecte educatiu, etc.). Per exemple, si molta gent volgués seguir mètodes d'innovació pedagògica d'un determinat perfil (per exemple Rosa Sensat), aquesta podria tenir diferents llocs on s’impartís des de una seu amb les seves extensions i annexes: per què no? "... però amb temps, que és un avantatge del sistema, es poden crear més places" ... Voldria afegir, que aquest nou paradigma, permet adaptar-se permanentment a la realitat social, crear, reconvertir, eliminar places de tota mena, etc. Veig que aquest, nou paradigma, va més enllà de les qüestions materials de planificació i quan s'incorpori a la LEC,hauria de anar acompanyat amb d'altres mesures que haurien de permetre innovar, crear, configurar opcions, etc. més enllà de les qüestions materials que aquesta proposta pot semblar que aporta a primer cop d’ull. Si es para a pensar una mica, no és cap inconvenient, ni hipoteca, el fet de empedronar-se per inquibir els nouvinguts. Només cal delimitar la existència d'un nou grup per sota del màxim permés: m'explico: si a primària hi ha un màxim de 25 alumnes per grup-classe, es podrien empadronar els que volguessin i cada 20 per exemple, generaria la necessitat d'un aula.

<< Pàgina principal

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscriure's a Missatges [Atom]