dissabte 29 de març de 2008

 

COST de la PLAÇA ESCOLAR: primers comentaris al estudi

Per contribuir en els aspectes tècnics del COST de la plaça escolar, permeteu-me fe un petit comentari: estic CONVENÇUT que s'hauria d'ABANDONAR el cami començat. Penso que es BÀSIC un canvi de rumb en la orientació del estudi dels COSTOS de la PLAÇA ESCOLAR. Del AVANÇ del estudi de que he tingut informació he entès que les seves principals aportacions per determinar el cost de la plaza escolar serien:

a)DIFERENCIAR el COST segons el TAMANY del CENTRE docent
b)DIFERENCIAR el COST segons es tracti de CENTRES INTEGRADES (3-18) o de CENTRES SEGMENTATS per ETAPES (CEIPS, IES)
c)Diferenciar COST segons UBICACIÓ

Aquet AVANÇ NO APORTA metodologia suficient per abordar la qüestió del cost de la plaça escolar, al contrari: genera confusió i oblida els ASPECTES FONAMENTALS. Es centra en MATISSOS i en qüestions molt tangencials.

Per altre costat NO GENERA complicitats i –segur- no generarà CAP CONSENS ni en la comunitat educativa ni en la comunitat científica. Tampoc generarà consens en la clase política. Al contrari, generarà DISTANCIAMIENT y en algun cas, DESCONFIANÇA. En concret, probablement es repetiran els estereotips o els “aprioris”de que la PATRONAL s' ALIA amb el CAPITAL per a que DEFENSI els seus INTERESSOS PARTICULARS. Hi han altres camins eficaços: el de la consultora (la que sigui) NO HO ES EN CAP CAS a la vista de les primeres conclusions metodològiques. El estudi es pobre e insuficient, propi de quie desconeix el SistemaEducativo. ¿Per què defenso aquesta posició? Principalment perque els costos els genera el AULA-GRUP en funcionament. Si hi ha GRUP, es deriva les necesitats de cobrir el temps amb personal DOCENT, la adecuació dels espais, les principals despeses de funcionamient, etc, etc. Seguint amb el punt dels COSTOS dir que la INEFICIÈNCIA del sistema es un tema CLAU per abordar la qüestió del COST de la plaça escolar de manera exitosa. El COST de la infrautilizació del determinats grups, les places buides, te una importància CLAU en la configuració del COST de la plaça. Hi ha molts altres aspectes principals a tener en compte. El profund desconeixement del SE fa inviable que sigui aquest estudi el motor. Qui desconeix la realitat, no la podrà explicar. Recomano que aquest estudi es faci sota el paraigües de una entitat, conjunt d'entitats o institucions o be en el sí d'una fundació o en el centre d'estudis i anàlisi d'algun ICE universitari amb finançament d'alguna o totes les caixes d'estalvi o alguna cosa així. En una primera impresió als comentaris sobre les aportacions del estudi de costos independent dels costos de la plaça escolar -si es vol ser positiu- puc aventurar que l'avanç del estudi aporta un aspecte INMOBILIARI del anàlisi de cost de la plaça escolar. Pot ser útil incorporarlo al final del cost de instalacions i serveis, però res més.

<< Pàgina principal

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscriure's a Missatges [Atom]